ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬ

Does your child have a speech delay?(Kannada)

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬವಿದೆಯೇ?

ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬ – ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂದು

ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ

ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1 ಮಗು ಮಾತಿನ

ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸವಾಲನ್ನು

ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಎನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ

ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬಗಳು.

ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬ ಎಂದರೇನು?

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸುಮಾರು 50 ಪದಗಳನ್ನು

ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು

ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು. ಮೂರು

ವರ್ಷಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ಪದಪಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 1000 ಪದಗಳನ್ನು

ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು

ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದರೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ವಿಳಂಬದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಾ, ಆದರೆ ಇದು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ

ಕೂಡಿರಬಹುದು.

ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಹುಟ್ಟುದಾಗ ತಡವಾಗಿ ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಬಸಿರಾದಾಗ

ಕಾಮಾಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿದರೆ, ಮಗುವಿನ ಶ್ರವಣ

ಶಕ್ತಿಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು

ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಯಸಿನಲ್ಲಿ, 17 ವಿಧದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ.

ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬ  ವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

 • ಮಗುವಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು

          ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 18 ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಗು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ

           ಎಂಬಂತಹ ಸರಳ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
 •  ಮಗು 2 1/2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ 2 ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು

           ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ.

 • ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 200 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು

          ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ.

 • ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

 • ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ.
 • ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನನದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ವಿಳಂಬ ದ

          ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

 • ಶ್ರವಣ ದೋಷದಿಂದಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಟಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
 • ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ.

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

 • ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಕರಿಸುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ, ಇದು ಮಗುವಿಗೆ

           ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

 • ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಕಲಿಸಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನೀವು

           ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

 • ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
 • ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಅವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು

           ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

 • ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ,

          ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಿ.

 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಡನ್ನು ಗುನುಗುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ ತಘ್ನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ

           ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

 • ವಾಕ್ ತಘ್ನರನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೌಖಿಕ ಮೋಟಾರು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಗಾಯನ

          ಹಗ್ಗಗಳು, ಮೆದುಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,

          ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು

          ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು

          ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

 • ವಿಳಂಬವೆನಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ

           ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

1SpecialPlace ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಕ್ ಮತ್ತು

ಭಾಷಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ

ಸೌಲಬ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!

We at 1SpecialPlace provide the Best Online Speech therapy In india. Speech is how you express yourself; it’s what we hear. We’ll collaborate with you to create your own specialized strategy and uncover your most effective communication. At 1SpecialPlace you have the right to be confident in your communication and to learn from the finest.
Share this

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *