तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता?

तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता? (Marathi)

तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता? सगळ्या पालकांक दिसता की आपल्या भुरग्यान तांकां बेगीन बेगीन आवय आनी बापूय म्हणचें. भुरगींय योग्य वेळ येतकच हें करपाक लागतात, पूण आपल्या पिरायेच्या भुरग्यां परस फुडें उलोवंक लागपी भुरगीं जायतीं आसात, ही एक सामान्य घडणूक. भारतांतल्या 10 भुरग्यां मदल्या 1 भुरग्याक उलोवपाक त्रास जाता. भुरग्यांक उलोवपाचें आव्हान निर्माण करपी वेगवेगळीं परिस्थिती आसात. ह्या लेखांत …

Read more तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता? (Marathi)